logga in

För att delta under själva auktionen:

  1. Tryck på länken “Delta i dagens realtidsauktion”. Den finns i auktionskatalogen och på varje utrop i katalogen. Länken dyker upp cirka 30 minuter innan auktionsstart och finns kvar så länge auktionen pågår. Du kan alltså gå in i auktionen 30 minuter innan start och så länge som den pågår.

  2. Om du inte redan är inloggad så kommer det dyka upp en inloggningsruta där du skriver in kundnummer alt e-postadress och lösenord.

  3. Därefter behöver du godkänna auktionsvillkoren. Scrolla ner, kryssa i rutan och godkänn. Därefter laddas själva sidan för realtidsauktionen.

  4. Med start kl 19:00 ropas fem föremål ut i taget. Det sker automatiskt. Du trycker på budknappen när du vill buda. Fem nya objekt ropas ut när de fem föregående är färdigbudade, dvs sålda. Varje gång någon lägger ett bud förlängs tiden för budgivning.

    Budgivningstiden startar på 40 sekunder. Vid nytt bud förlängs budtiden med 20 sekunder. Dvs, budgivningstiden börjar om på 40 sekunder, om någon lägger nytt bud om det är mer än 20 sekunder kvar. Lägger någon bud när det är mindre än 20 sekunder kvar, börjar budgivningen om på 20 sekunder. När budtiden räknat ner till noll kommer objektet att säljas till den högsta budgivaren alternativt återköpas av auktionisten.

Kan du inte vara med under auktionen kan du
lägga förhandsbud fram till auktionsstarten.
Auktionssystemet sköter sedan budgivningen
automatiskt upp till det maxbud som du gett.

Har du några frågor eller funderingar?
Tveka inte att höra av dig till oss!